Fachbereich Rechtswissenschaften


Osnabrück University navigation and search


Main content

Top content

Terminkalender des Fachbereichs Rechtswissenschaften

Top content

31.05.2023 OLG-Richtertreffen in OS
14.06.2023 Fachbereichsrat - entfällt
28.06.2023 Professorium
07.07.2023 Absolvent*innenfeier
09.10.2023 Beginn Einführungswoche
10.10.2023 Planungsprofessorium
25.10.2023 Fachbereichsrat
15.11.2023 34. Bad Iburger Gespräche
01.12.2023 Jubiläumsfeier ELSI